(#1 (permalink)) Непрочитано
Старожил
 
Сообщений: 5,652
Регистрация: 23.04.2014
По умолчанию Інформація від Чугуївської ОДПІ - 11.05.2016, 18:07

Вартість путівки, що надається підприємством працівнику, є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. №5. Підпунктом 2.3.4 п. 2.3 розд. 2 Інструкції №5 визначено, що вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім випадків, указаних у п. 3.2 розд. 3 Інструкції №5), входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Відтак вартість путівки, що надається підприємством працівнику, є базою нарахування єдиного внеску.
Основне для „спрощенця” четвертої групи
Відповідно до п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Платники четвертої групи (юридичні особи) – це сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Поряд з цим п. 291.51 ст.291 ПКУ визначає обмеження щодо платників, які не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи.
Необхідно звернути увагу, що відповідно до п.п.298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку сільськогосподарські товаровиробники повинні подати до 20 лютого поточного року:
- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь, та/або земель водного фонду внутрішніх водойм);
- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки;
- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва;
- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік і починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Попереднім податковим (звітним) роком для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників є період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року, а для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються – період з початку року до їх фактичного припинення.
Таким чином, для набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи сільськогосподарським товаровиробникам необхідно дотримуватись певних умов, а саме:
- мати у наявності земельні ділянки відповідного призначення;
- частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік не повинна бути меншою 75 відсотків;
- подати до контролюючих органів загальну та звітні декларації з додатками.
Необхідно звернути увагу, що подання декларацій після визначеного ПКУ граничного терміну тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн.
Нагадаємо, що реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі:
- припинення юридичної особи (крім перетворення);
- якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.
Основне для „спрощенця” четвертої групи
Відповідно до п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу України , спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Платники четвертої групи (юридичні особи) – це сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Поряд з цим п. 291.51 ст.291 ПКУ визначає обмеження щодо платників, які не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи.
Необхідно звернути увагу, що відповідно до п.п.298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку сільськогосподарські товаровиробники повинні подати до 20 лютого поточного року:
- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь, та/або земель водного фонду внутрішніх водойм);
- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки;
- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва;
- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік і починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Попереднім податковим (звітним) роком для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників є період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року, а для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються – період з початку року до їх фактичного припинення.
Таким чином, для набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи сільськогосподарським товаровиробникам необхідно дотримуватись певних умов, а саме:
- мати у наявності земельні ділянки відповідного призначення;
- частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік не повинна бути меншою 75 відсотків;
- подати до контролюючих органів загальну та звітні декларації з додатками.
Необхідно звернути увагу, що подання декларацій після визначеного ПКУ граничного терміну тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн.
Нагадаємо, що реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі:
- припинення юридичної особи (крім перетворення);
- якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.
Нараховування військового збору на дивіденди, які отримала фізична особа
Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, а саме: фізичні особи — резиденти (нерезиденти), які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.
Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).
Об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включаються «пасивні доходи» (крім зазначених у п.п. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).
Під терміном «пасивні доходи» для цілей цього розділу слід розуміти, зокрема такі доходи, як дивіденди (п.п. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 ПКУ).
Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ (п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).
Враховуючи зазначене, оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб — резидентів (нерезидентів) включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.
Малі підприємства в разі неотримання квитанції про прийняття електронної звітності можуть подати паперову
Податківці в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (категорія 135.03) роз'яснили, що суб’єкти господарювання, що належать до малих підприємств, мають право у разі неотримання квитанції про прийняття звітності у електронній формі надати повторно на паперових носіях податкову звітність до контролюючого органу (крім звітності з ПДВ).
Великі та середні підприємства, а також платники ПДВ, незалежно від того, чи належать вони до великих та середніх підприємств, такого права не мають, оскільки зобов’язані подавати податкову звітність виключно в електронній формі.
Оригіналом податкової звітності, отриманої контролюючим органом, буде вважатись документ, який надійшов останнім до закінчення граничного терміну, встановленого законодавством для подання податкової звітності, за умови його правильності.
"Фантом" затримав партію лейкопластирів на суму майже 795 тис. грн.
10.05.2016 - Прес-служба Державної фіскальної служби України
Спецпідрозділом податкової міліції «Фантом» на Донеччині затримано партію товарів, яку намагались перевезти через лінію розмежування.
Так, на контрольному пункті в’їзду/виїзду «Мар’їнка» був проведений огляд транспортного засобу мешканця Донецька, який прямував на тимчасово непідконтрольну Україні територію.
В результаті огляду було виявлено 216 ящиків лейкопластирів на загальну суму понад 794,5 тис. грн.
Дозволу на перевезення даного товару у водія не було.
За даним фактом складено протокол про правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204-3 (порушення порядку переміщення товарів в район або з району проведення антитерористичної операції) КУпАП.
"Фантом" затримав партію цигарок вартістю більше 7,5 млн. грн.
10.05.2016 - Прес-служба Державної фіскальної служби України
Спецпідрозділ «Фантом» спільно з оперативним управлінням податкової міліції Донецької області затримав велику партію сигарет, яку намагалися незаконно перемістити через лінію розмежування з окупованої бойовиками території.
У рамках операцій «Акциз 2016» і «Рубіж 2016», в смт. Верхньоторецьке Донецької області зупинено вантажний автомобіль MAN. Під час його огляду виявлено 393 тисячі пачок цигарок виробництва Республіки Білорусь без марок акцизного податку.
В даний час товар, загальною вартістю 7 млн. 590 тис. грн., вилучено.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України.
"Фантом" затримав 2,8 млн. російських рублів
10.05.2016 - Прес-служба Державної фіскальної служби України
На контрольному пункті в'їзду/виїзду «Зайцеве» у Донецькій області бійцями спецпідрозділу податкової міліції «Фантом» затримано автомобіль, у якому на окуповані бойовиками території намагалися провезти 2,8 мільйона російських рублів.
Гроші, які були заховані в сумці, віз житель Донецька.
За даним фактом вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України. Триває перевірка.
Надходження ПДВ з ввезених на територію України товарів у квітні склали більше 14 млрд грн., - Роман Насіров
10.05.2016 - Прес-служба Державної фіскальної служби України
Завершення реформування митного напряму - важливий виклик для фіскальної служби. На цьому наголосив Голова ДФС України Роман Насіров у своїй статті на порталі «Лівий берег».
За його словами, починаючи з травня минулого року надходження ПДВ з ввезених на територію України товарів до загального фонду державного бюджету почали збільшуватися. В липні-жовтні щомісячні надходження до Держбюджету становили більше 12 млрд гривень, а вже з листопада і до кінця минулого року – бюджет щомісяця отримував більше 13 млрд гривень. Така тенденція зберігається і цього року: у лютому надходження з ПДВ склали вже 14 млрд гривень, у березні – 16,2 млрд грн. і у квітні – 14,6 млрд грн.
«Такого результату на митниці вдалося досягти завдяки проведенню заходів по виведенню української економіки з тіні», - підкреслив Роман Насіров.
Загалом, запевнив очільник відомства, ДФС забезпечує розвиток митної справи в багатьох напрямах. Наприклад, сьогодні значно спрощено процедуру оформлення митних декларацій. 96% митних декларацій оформлюється митницями ДФС в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису. Крім того, значно скорочено середній час оформлення митної декларації: оформлення декларації на експорт займає 1 годину, на імпорт – 2 години 14 хвилин, декларація без додаткового контролю оформлюється за 15 хв, а попередні декларації - в автоматичному режимі.
«Також в напрямі розвитку інституційної спроможності митниць затверджено новий порядок аналізу ризиків, який надав ДФС можливість створювати таргетинг-групи не тільки в центральному апараті, а й в кожній митниці. Автоматизована система аналізу та управління ризиками (АСАУР) щомісячно забезпечує автоматизовану оцінку ризиків за близько 200 тис. митних декларацій, 290 тис. комерційних переміщень та 1,26 млн переміщень пасажирських транспортних засобів. В АСАУР діє 102 алгоритми оцінки ризиків (профілів ризику), близько 400 підалгоритмів, більше 87 000 комбінацій індикаторів ризику», - зазначив Роман Насіров і додав, що ДФС планує і далі удосконалювати цю систему. Зокрема, передбачається впровадження регіонального профілювання ризиків; розширення алгоритмів автоматизованої оцінки ризиків, з метою реалізації автоматизованого випуску товарів; розширення спроможностей для здійснення аналізу та оцінки ризиків до прибуття товарів/осіб у пункти пропуску; створення таргетинг-центрів за прикладами країн ЄС, США, Канади та інших.
Роман Насіров: Реформування митниці передбачає імплементацію ряду стандартів ЄС
10.05.2016 - Прес-служба Державної фіскальної служби України
Питання міжнародного співробітництва у податковій та митній сферах є ключовим для ДФС. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у своїй статті на порталі «Лівий берег».
На його думку, щоб поглибити контроль на митниці треба об’єднати зусилля з міжнародною спільнотою. «Ми готові приєднатися до угоди між країнами щодо автоматичного обміну податковою інформацією. Це скоротить час виконання митних процедур на кордоні, мінімізує вплив людського фактору, підвищить достовірність декларування товарів та ефективність боротьби з контрабандою і митними правопорушеннями. На даний момент обмін інформацією з країнами ЄС відбувається за підтримки проекту Twinning, з Республікою Білорусь – проекту міжнародної технічної допомоги PRINEX. У планах – реалізація подібних проектів з іншими країнами», - наголосив Роман Насіров.
Він також відзначив важливість приєднанням до NCTS - загальноєвропейської комп'ютеризованої системи управління транзитними вантажами, розробленої для електронного документообігу. Фактично ця система надає можливість здійснювати контроль за переміщенням товару та є засобом інтеграції митних систем Європи.
«Україна, взявши курс на євроінтеграцію, зобов’язалася здійснити ряд реформ на митниці. Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС було розроблено законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей)». Ним передбачається створення інституту уповноваженого економічного оператора (УЕО), що дозволить пришвидшити митні процедури і встановити новий формат взаємодії між митними органами та бізнесом. Підприємству можуть бути видані 2 види сертифіката уповноваженого економічного оператора: «на спрощення митних процедур» та «щодо надійності і безпеки». Перший передбачає мінімальну участь митниці та усуває «людський фактор», другий прискорює проходження митного контролю»,- пояснив очільник служби.
Він додав, що в пілотному режимі вже використовується механізм прийняття попереднього рішення стосовно застосування методу та критеріїв для визначення митної вартості, що відповідає стандартам ЄС, та відбувається імплементація іншого стандарту ЄС - «єдиного вікна». Також у ДФС активно працюють над електронізацією сервісів - використанням електронної черги щодо автоматичного розподілу митних інспекторів на митне оформлення.
«У зв’язку з підписанням та імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС важливим є і запровадження посади митного аташе. На сьогодні в Україні ця посада існує у складі Представництва України при Європейському Союзі. Наявність такого працівника вже довела свою ефективність у відносинах між Україною та Європейською Комісією у митних справах», - наголосив Роман Насіров.
«Процес реформування митниці не стоїть на місці. Впевнений, вже найближчим часом можна буде побачити результати реформ – починаючи від електронізації сервісів, гармонізації національного законодавства з Митним кодексом Європейського Союзу до посилення кадрового складу митниць та подолання корупції», - підсумував Голова ДФС.
ДФС запропонувала покрокову стратегію впровадження рекомендацій BEPS
11.05.2016 - Прес-служба Державної фіскальної служби України
Першочерговим кроком стратегії впровадження рекомендацій BEPS у ДФС вважають проведення нульового декларування всіма громадянами та фізичними особами резидентами України.
«Проведення нульового декларування має відмежувати минуле від майбутнього, в якому громадяни будуть зобов’язані звітувати та сплачувати податки з усіх отриманих доходів (включаючи доходи за межами України). Це необхідно для отримання державою достовірної та повної інформації про все майно (включаючи частки в іноземних компаніях), що знаходиться прямо або опосередковано у власності громадян», – зазначив директор Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження ДФС Дмитро Донець.
За його словами, для цього держава повинна звільнити задеклароване майно від оподаткування та/або забезпечити сплату податків за пониженими ставками, а також гарантувати безпеку для суб’єктів декларування щодо не притягнення до будь-якої відповідальності стосовно задекларованого майна.
Другим кроком має стати лібералізація правил здійснення зовнішньоекономічних операцій, зокрема, здійснення іноземних інвестицій, репатріації прибутку, розрахунків в сфері ЗЕД, тощо.
Наступним заходом має стати запровадження оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК). До загальної концепції КІК ДФС вже надано низку пропозицій, зокрема, щодо поширення правил КІК не тільки на фізичних осіб резидентів, а також і на громадян України, які можуть бути нерезидентами для податкових цілей, механізмів розрахунку оподатковуваного прибутку КІК, запровадження мінімального розміру неоподатковуваного прибутку тощо.
Крім того, необхідно передбачити низку заходів з протидії розмиванню податкової бази. Так, пропонується посилити обмеження по витратам, пов’язаним з борговими зобов’язаннями, вдосконалити правила трансфертного ціноутворення та механізм визначення і оподаткування прибутку постійних представництв.
«Водночас запорукою успішного впровадження рекомендацій BEPS є налагодження ефективного обміну інформацією з іншими країнами. За відсутності такого обміну жоден з запропонованих механізмів не буде працювати та не дасть очікуваного результату. Відтак ДФС зі свого боку і надалі налагоджуватиме взаємозв’язки з податковими органами інших країн», – підкреслив Дмитро Донець.
Нагадаємо, що ДФС бере активну участь у розробці концепції з впровадження основних рекомендацій BEPS в Україні (план дій ОЕСР з протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування). Для врахування найкращих світових практик фахівці Служби проаналізували досвід як провідних країн, так і країн з економікою, що розвивається. Саме з огляду на історичну специфіку ведення та структурування українського бізнесу та світовий досвід ДФС було запропоновано покрокову стратегію.
Щодо відновлення первинних документів, втрачених на території проведення АТО
11.05.2016
У нормах статті 3 Закону України від 02 вересня 2014 року N 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" із змінами (далі - Закон N 1669) зазначено, що органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.
Відповідно до статті 1 Закону N 1669 територія проведення антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція.Крім того, статтею 10 Закону N 1669 визначено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.
Водночас згідно з пунктом 3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.Також відповідно до пункту 44.5 статті 44 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу. У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків. Що стосується методики відновлення документів за відсутності регістрів бухгалтерського обліку, то порядок дій у разі втрати первинних документів визначено пунктом 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. N 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 р. за N 168/704. Сертифікат Харківської торгово-промислової палати України у цьому випадку засвідчує факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема: актів тероризму на території м. Харцизька Донецької області, проте, він не засвідчує, що документи, які відсутні, не можуть бути відновлені у майбутньому. Норми Кодексу та Закону N 1669 не містять положень щодо звільнення платника податків від обов’язку відновлення документів у випадках дії обставин непереборної сили, що, зокрема, мали місце на території проведення АТО. Отже, враховуючи зазначене вище та відповідно до пункту 44.5 статті 44 Кодексу, зобов’язане забезпечити відновлення документів.Крім того, зазначаємо, що відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, державну політику у сфері бухгалтерського обліку та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства.
Пільги учасникам АТО щодо сплати податків та зборів
11.05.2016
Для забезпечення соціального захисту та допомоги учасникам бойових дій, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, вітчизняним законодавством передбачено ряд пільг, в тому числі щодо сплати податків і зборів.
Податок з доходів фізичних осіб
Так зокрема, не включають до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума щорічної разової грошової допомоги, яку надають учасникам АТО (стаття 165 Податкового кодексу Ураїни (далі ПКУ) та згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
З метою заохочення громадян до підтримки захисників України, встановлено, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб доходи учасника бойових дій під час АТО, отримані в якості благодійної допомоги. Також, передбачається пільга і для самих благодійників - не оподатковуватимуть доходи, отримані ними для надання благодійної допомоги учасникам АТО. Наприклад: фізична особа, яка внесена до Реєстру волонтерів антитерористичної операції отримала кошти від населення, які в подальшому передає бійцю АТО. Ні у волонтера, ні у бійця АТО доходи у вигляді отриманих грошових коштів не будуть оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб. Поряд з цим, не оподатковуються доходи у вигляді благодійної допомоги, наданої міжнародними благодійними організаціями особам, що проживають на території проведення АТО або особам, які вимушено її покинули.
Крім цього, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, пенсії людей, які стали інвалідами під час АТО, а також пенсії, які надаються членам сімей загиблих у зоні АТО. Наприклад: ПКУ передбачено оподаткування податком на доходи фізичних осіб суми пенсії (у частині перевищення), якщо її розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 4134 грн.). Якщо інваліду АТО виплачують пенсію у розмірі 6000 грн, то сума такої пенсії не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Військовий збір
Що стосується сплати військового збору, то ПКУ передбачено звільнення від оподаткування цим збором доходів у вигляді грошового забезпечення на час безпосередньої участі особи в антитерористичній операції.Наприклад: особі, яка перебуває у зоні АТО, виплачують грошове забезпечення. То на період перебування такої особи у зоні антитерористичної операції вся сума грошового забезпечення не підлягає оподаткуванню військовим збором.
Земельний податок
Для учасників АТО також передбачена пільга щодо сплати земельного податку. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, встановлених статтею 281 ПКУ. Наприклад: для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара, а для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари.
Податок на додану вартість
Також, положенням ПКУ встановлено звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України шоломів, бронежилетів та інших спецзасобів захисту, оптичних приладів для зброї, а також ліків і медикаментів, призначених для учасників АТО, чиє здоров'я було порушене. Наприклад: підприємство імпортує бронежилети, які передає учасникам АТО. Операція з ввезення на митну територію таких бронежилетів звільняється від оподаткування ПДВ.
Податкова звітність
Якщо особа не змогла вчасно подати податкову звітність через те, що вона перебувала у зоні АТО або на цій території розташоване її підприємство, вона звільняється від відповідальності, оскільки АТО є форс-мажорною обставиною. Але даний факт обов'язково повинен бути засвідчений Торгово-промисловою палатою, яка видає відповідне свідоцтво.
Пільги для мобілізованих фізичних осіб – підприємців
Фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність - призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Якщо зазначені особи мають найманих працівників і на строк своєї військової служби уповноважують іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов'язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа. Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працівників, подається демобілізованою самозайнятою особою, без нарахування штрафних і фінансових санкцій
Єдиний внесок, мобілізація
Платники єдиного внеску, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від нарахування, обчислення, сплати єдиного внеску та ведення обліку. Підставою для такого звільнення є заява фізичної особи - підприємця та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу ДФС фізичною особою - підприємцем протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо платник єдиного внеску має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, його зобов'язання здійснює така уповноважена особа. Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується до бюджету демобілізованою фізичною особою - підприємцем протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована фізична особа - підприємець у заяві зазначає дані про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку військової служби фізичної особи - підприємця. Звітністьпро нарахований єдиний внесок протягом строку військової служби фізичної особи - підприємця уповноваженою особою на суми виплат найманим працівникам та іншим особам подається демобілізованою фізичною особою - підприємцем без нарахування штрафних і фінансових санкцій. Для платників єдиного внеску призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їхньої військової служби зупиняється застосування норм статті 25 Закону України від №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в якій передбачені заходи впливу та стягнення.
У разі приймання готівки для подальшого переказу ОСББ зобов'язане застосовувати РРО
Чугуївська ОДПІ зазначила, що сплата вступних, членських і цільових внесків згідно із Законом про РРО не є розрахунковою операцією за товари (послуги), розрахунки за які можуть здійснюватись у касі підприємства без застосування РРО.
Водночас, при здійсненні операцій з приймання готівки для подальшого її переказу (розрахунки за електропостачання, водопостачання та водовідведення, тощо) ОСББ зобов'язане застосовувати РРО.
Роман Насіров: у січні-квітні 2016 року на антикорупційний сервіс «Пульс» надійшло 3013 звернень
11.05.2016 - Прес-служба Державної фіскальної служби України
«Антикорупційний сервіс «Пульс» створено з метою оперативного реагування на звернення громадян щодо роботи ДФС. «Гаряча лінія» цілодобово приймає скарги та пропозиції з приводу роботи служби, а також заяви щодо корупційних дій працівників інспекцій та митних постів», - зазначив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.
За його словами, у 2015 році на телефонну лінію сервісу «Пульс» надійшло 9856 звернень (7965 по податковому напряму і 1891 по митному), з них щодо корупційних дій – 230 звернень.
«Протягом січня-квітня поточного року на розгляд ДФС направлено 3013 звернень. Більшість з них, або 2636 заяв, стосувалося роботи податкового напряму і лише 377 – митного», - повідомив очільник відомства.
Основними питаннями, з якими зверталися громадяни, були: подача звітності та реєстрація податкових накладних (1354), організація роботи ДФС та її територіальних органів (758), система електронного адміністрування ПДВ (280), затримка митного оформлення товарів (221) тощо. Безпосередньо корупційної складової стосувались лише 87 заяв.
«Сервіс «Пульс» дозволяє своєчасно реагувати на перевищення повноважень працівниками інспекцій та митниць, на неякісне обслуговування громадян та платників і скарги щодо роботи служби. Це дозволяє налагодити зворотній зв’язок з громадськістю, подолати основні проблеми у роботі служби та покращити якість обслуговування платників», - підкреслив Роман Насіров.
Підприємствам Харківщини відшкодовано з бюджету більше 200 мільйонів гривень податку на додану вартість
11.05.2016 - Головне управління ДФС у Харківській області
Це майже на 70 мільйонів гривень більше у порівнянні з даними минулого року. Про це повідомили у Головному управлінні фіскальної служби Харківської області.
В той же час, по області протягом чотирьох місяців поточного року заявлено до відшкодування 219,1 млн. грн., що більше ніж за аналогічний період 2015 року на 41,2 млн. грн.
Основною причиною декларування залишається експорт, тобто заявки надаються платниками, що використовують нульову ставку податку при експорті, забезпечують надходження валютної виручки до держави.
Нагадуємо, що починаючи з декларування за січень 2016 року відповідно до вимог ст. 200 Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 22.02.2016 № 68 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» змінено порядок обліку та відшкодування задекларованих сум ПДВ.
ДФС України щоденно опубліковує на своєму офіційному веб-сайті два реєстри: перший по платниках, які відповідають встановленим критеріям (п. 200.19 ст. 200 ПКУ: основний стан платника, основні фонди в 3 рази перевищують суму заявки, експорт більш 40%), другий, які їм не відповідають.
Реєстри формуються у хронологічному порядку за кожною заявою, поданою у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку.
Звертаємо увагу, що поняття автоматичного бюджетного відшкодування залишилось в минулому. Відповідність встановленим критеріям дає право на включення до Реєстру № 1.
Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до статті 200 Кодексу та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами проведених перевірок відповідно до Кодексу.
Також у фіскальній службі звертають увагу, що основною причиною помилок платників при визначенні відповідності критеріям п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу України, є невірне визначення питомої ваги експорту (вимоги критерію - здійснення експорту, питома вага яких протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів). Даний критерій є обов’язковим для включення заявки до Реєстру № 1.
Слід зазначити, що ефективність нового Порядку не потребує доказів. Так, по деклараціях за січень, лютий 2016 року по Реєстру № 1 відшкодовано підтверджені суми, по Реєстру № 2 не повернуто лише 3,4 млн. грн. за лютий 2016 року. По деклараціях за березень 2016 року (строк подання -20.04.2016р.) фіскальна служба перевіряє правомірність декларування (законодавством передбачено 30 календарних днів).
Нове Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
11.05.2016
Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що 29.04.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2016 № 373 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі - Наказ № 373). Наказ № 373 вніс зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі - Наказ № 1130).
Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акту у відповідність до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
Зокрема, Наказом № 373 передбачено що наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу не може бути підставою для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).
У Витязі з реєстру платників ПДВ реквізити рахунків у Системі електронного адміністрування ПДВ платника - сільськогосподарського підприємства розділено залежно від здійснюваних операцій:
• із сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва);
• із зерновими і технічними культурами;
• із продукцією тваринництва.
Співробітники фіскальної служби Харківщини консультують майбутніх підприємців
11.05.2016 - Головне управління ДФС у Харківській області
Фахівці ГУ ДФС у Харківській області продовжують роботу з роз’яснення громадянам нюансів податкового законодавства. На цей раз вони завітали до Консалтингового центру при Харківській обласній службі зайнятості, де провели індивідуальні консультації для тих, хто вирішив відкрити власну справу.
Це вже не перший подібний захід для такої категорії громадян. Фахівці служби відзначають, що здебільшого майбутніх підприємців цікавить як розпочати власну справу, які податки потрібно сплачувати та порядок звітування.
Тож під час сьогоднішньої зустрічі бізнесмени-початківці отримали відповіді на низку запитань стосовно алгоритму відкриття та ведення підприємницької діяльності, а також особливостей спрощеної системи. Також громадяни активно цікавились розмірами ставок єдиного податку та термінами його сплати, правильністю заповнення звітів та порядком їх надання до податкових інспекцій.
У фіскальному відомстві підкреслюють, що такі роз’яснювальні заходи дуже важливі для обох сторін. Громадяни отримують корисну інформацію, яка допоможе їм зорієнтуватись у веденні бізнесу, а податківці - законослухняних та сумлінних платників податків, які своєчасно та в повному обсязі наповнюють бюджет.
Скільки може бути неузгодженим податкове повідомлення-рішення
ДФСУ у листі від 21.04.2016 р. №9059/6/99-99-10-03-02-15 зазначила, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу, податкове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.
При цьому постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова ВСУ набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні — через 5 днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.
Якщо ухвалою ВАСУ зупинене виконання рішення апеляційного суду, то податкове повідомлення-рішення вважається неузгодженим до моменту винесення остаточного рішення ВАСУ.
Ответить с цитированием
  (#2 (permalink)) Непрочитано
Старожил
 
Сообщений: 94
Регистрация: 13.10.2015
По умолчанию Re: Інформація від Чугуївської ОДПІ - 13.05.2016, 17:55

Ого сколько текста..
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.
Быстрый переход